E përshtatshme për Familje

Përshtatja e parë fjalë për fjalë e ungjijve që përdor historitë origjinale si skript - përfshin Ungjillin e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit, dhe hedh dritë në shkrimet më të shenjta të historisë.

Episod

 • マタイの福音書 (3h 9m)

  マタイの福音書は、初代クリスチャンの時代に最も人気のあった福音書。クリスチャンのコミュニティがユダヤ人世界から分離しつつあった頃の、クリスチャン・コミュニティに向けて書かれた。マタイの福音書が、何とかして示そうとしているポイントは何か。それは、メシアなるイエスは、神の救い主について言及している旧約聖... more

 • Ungjilli i Markut (2h 3m)

  Ungjilli i Markut sjell rrëfimin origjinal të Jezusit në ekran duke përdorur tekstin e ungjillit sipas Markut si skript, fjalë për fjalë. Xhiruar nga ... more

 • Ungjilli i Lukës (3h 24m)

  Ungjilli i Lukës i përshtatet kategorisë së biografive antike më mire se gjithë të tjerët. Luka si "narratori" i ngjarjeve e përshkruan Jezusin si "sh... more

 • ヨハネの福音書 (2h 40m)

  ヨハネの福音書は、史上初めて、聖書の文言を、その書かれた言葉のとおりに映像化した作品。イエスのオリジナルの語りを、そのまま台本として使用。この奥深い驚くべき作品は、史上最も聖なる文書の一つに、新しい光を当てる。美しい映像、すぐれた演技、最新の神学、歴史学、考古学的リサーチを踏まえたこの映画は、見て楽... more