E përshtatshme për Familje

Përshtatja e parë fjalë për fjalë e ungjijve që përdor historitë origjinale si skript - përfshin Ungjillin e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit, dhe hedh dritë në shkrimet më të shenjta të historisë.

Episod

 • 마태 복음 (3h 9m)

  마태 복음은 초대 교회 시기에 가장 인기가 많았던 복음서이다. 유대인 세계와 구별되어지기 시작한 기독교 교인들을 위해 쓰여졌다. 가장 긴 복음서로써, 예수가 구약에서 예언자들이 말해 온 구원자임을 보여준다. 루모 프로젝트 제작.

 • Ungjilli i Markut (2h 3m)

  Ungjilli i Markut sjell rrëfimin origjinal të Jezusit në ekran duke përdorur tekstin e ungjillit sipas Markut si skript, fjalë për fjalë. Xhiruar nga ... more

 • Ungjilli i Lukës (3h 24m)

  Ungjilli i Lukës i përshtatet kategorisë së biografive antike më mire se gjithë të tjerët. Luka si "narratori" i ngjarjeve e përshkruan Jezusin si "sh... more

 • 요한 복음 (2h 40m)

  '요한 복음'은 성경에 쓰여진 그대로 영화화된 최초의 작품이다. 성경에 나온 예수의 대사를 한 자 한 자 그대로 옮겨서, 역사상 가장 성스러운 문자에 새로운 조명을 비춘 심오하고도 눈부신 작품. 아름다운 촬영, 수려한 연기와 더불어, 신학적/역사적/ 고고학적으로도 최신... more