E përshtatshme për Familje

Përshtatja e parë fjalë për fjalë e ungjijve që përdor historitë origjinale si skript - përfshin Ungjillin e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit, dhe hedh dritë në shkrimet më të shenjta të historisë.

Episod

 • Евангелие от Матфея (3h 10m)

  Евангелие от Матфея было самым известным Евангелием в ранние христианские века. Написано для христианской общины, которая начинает отделяться от еврей... more

 • Ungjilli i Markut (2h 3m)

  Ungjilli i Markut sjell rrëfimin origjinal të Jezusit në ekran duke përdorur tekstin e ungjillit sipas Markut si skript, fjalë për fjalë. Xhiruar nga ... more

 • Ungjilli i Lukës (3h 24m)

  Ungjilli i Lukës i përshtatet kategorisë së biografive antike më mire se gjithë të tjerët. Luka si "narratori" i ngjarjeve e përshkruan Jezusin si "sh... more

 • Евангелие от Иоанна (2h 40m)

  ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА - первая снятая версия библейского текста в том виде, в котором он был написан на самом деле. Используя оригинальный рассказ об Ии... more